Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước công dân gắn chip?

Thẻ Căn cước công dân gắn chip là giấy tờ tùy thân quan trọng của công dân Việt Nam. Nhưng trong một số trường hợp loại giấy tờ có thể bị tạm giữ, thu hồi.

Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước công dân gắn chip?
Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước công dân gắn chip?

Thẻ Căn cước công dân gắn chip được sử dụng trong hầu hết trường hợp giao dịch và khi làm thủ tục hành chính đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhưng trong một số trường hợp Căn cước công dân gắn chip cũng có thể bị tạm giữ, thu hồi.

Theo quy định tại điều Điều 28 Luật CCCD 2014, thẻ CCCD bị thu hồi, tạm giữ trong các trường hợp sau:

Thẻ Căn cước công dân bị thu hồi trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Thẻ Căn cước công dân bị tạm giữ trong trường hợp sau đây:

– Người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
– Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Trong thời gian bị tạm giữ thẻ Căn cước công dân, công dân được cơ quan tạm giữ thẻ Căn cước công dân cho phép sử dụng thẻ Căn cước công dân của mình để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật.

Công dân được trả lại thẻ Căn cước công dân khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Về thẩm quyền thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân được quy định như sau:

– Cơ quan quản lý Căn cước công dân có thẩm quyền thu hồi thẻ Căn cước công dân trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

– Cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có thẩm quyền tạm giữ thẻ Căn cước công dân trong trường hợp bị tạm giữ thẻ nêu trên.

Như vậy, công dân cần lưu ý rằng thẻ Căn cước công dân chỉ bị thu hồi, tạm giữ trong các trường hợp trên. Ngoài ra, các trường hợp giao dịch khác như thuê phòng khách sạn, xin việc làm,… thì chỉ được phép yêu cầu xuất trình Căn cước công dân để kiểm tra đối chiếu thông tin.

Nguồn: Internet online

Có thể bạn quan tâm:

Dịch Vụ Làm Căn Cước Công Dân Gắn Chip Nhanh

5/5 - (1 bình chọn)