Người bị thu hồi sổ hộ khẩu, khi làm căn cước công dân cần những thủ tục gì?

Bạn Hồng Diễm, tại Hà Nội hỏi: Theo Luật Cư trú 2020, trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu, công dân đi làm căn cước công dân (CCCD) gắn chip sẽ phải xuất trình giấy tờ gì, thủ tục ra sao?

Người bị thu hồi sổ hộ khẩu, khi làm căn cước công dân cần những thủ tục gì?
Người bị thu hồi sổ hộ khẩu, khi làm căn cước công dân cần những thủ tục gì?

Trả lời:

Tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 38 của Luật Cư trú (Luật số: 68/2020/QH14, ngày 13/11/2020) quy định:

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Ngoài ra, Khoản 2, Điều 26 Thông tư 55 (Số: 55/2021/TT-BCA, ngày 15/5/2021) của Bộ Công an quy định:

2. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Về việc làm CCCD gắn chip, tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư 60 (Số: 60/2021/TT-BCA, ngày 15/5/2021) quy định:

Điều 5. Thu nhận thông tin công dân

Sau khi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, cán bộ thu nhận thông tin công dân thực hiện như sau:

1. Tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

a) Trường hợp thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không có sự thay đổi, điều chỉnh thì sử dụng thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

b) Trường hợp thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng có sự thay đổi, điều chỉnh thì đề nghị công dân xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

c) Trường hợp thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân xuất trình một trong các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân để cập nhật thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Như vậy, từ 01/7, nếu người dân bị thu hồi sổ hộ khẩu, thông tin của họ cũng đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, khi đi làm CCCD gắn chip dù họ không có Sổ hộ khẩu việc cấp CCCD vẫn được thực hiện. Trường hợp có sự điều chỉnh thông tin cá nhân thì công dân cần mang theo giấy tờ chứng minh (đổi họ thì mang theo giấy khai sinh…)./.