Trang Chủ » TẢI MẪU ĐƠN » Giấy xác nhận 2 số cmnd – mẫu CMND07

Giấy xác nhận 2 số cmnd – mẫu CMND07

Mẫu đơn xác nhận số chứng minh nhân dân

Thay vì chỉ cấp cho người có yêu cầu, công an sẽ cấp Giấy xác nhận chứng minh nhân dân cho tất cả công dân đã chuyển sang sử dụng thẻ căn cước. Mẫu bao gồm các thông tin như: Họ tên, giới tính, nơi thường trú…. Mời các bạn tham khảo và tải về Mẫu giấy xác nhận số chứng minh nhân dân.
Nội dung cơ bản như ảnh sau:

Mẫu giấy xác nhận số chứng minh nhân dân - mẫu cmnd07
Mẫu giấy xác nhận số chứng minh nhân dân – mẫu cmnd07
1
Bấm Để Chat Ngay !?