Cách Phân Biệt Căn Cước Công Dân Gắn Chip Thật Và Giả

Căn cước công dân gắn chip được Bộ Công an sản xuất theo quy trình hoàn toàn tự động khép kín, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối thông tin công dân.

Các nội dung, chi tiết, kí tự, hình mẫu và chip gắn trên thẻ căn cước công dân tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật, có đặc trưng, đặc thù riêng không thể làm giả dù thủ đoạn công nghệ có tinh vi.
Sau đây là cách phân biệt căn cước công dân thật và giả theo cơ quan công an:

Cách Phân Biệt Căn Cước Công Dân Gắn Chip Thật Và Giả
Cách Phân Biệt Căn Cước Công Dân Gắn Chip Thật Và Giả

Nguồn: Internet online

5/5 - (1 bình chọn)