2 lý do nên đi đổi căn cước công dân gắn chíp trong năm nay 2022 !

Năm 2022, sẽ phạt tiền nếu sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) hoặc căn cước công dân (CCCD) hỏng, hết hạn. Ngoài ra, người dân sẽ được miễn, giảm lệ phí cấp CCCD đến 30.6.2022.

1. Sử dụng CMND/CCCD hỏng, hết hạn sẽ bị phạt:

Hiện nay, CCCD gắn chíp là loại giấy tờ nhân thân duy nhất được cấp thay thế khi người dân xin đổi, cấp lại CMND/CCCD mã vạch cũ đã hết hạn hoặc không còn giá trị sử dụng.

Cụ thể, căn cứ các quy định tại Điều 21, 23 Luật Căn cước công dân 2014, Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, người sử dụng CMND, CCCD phải đi đổi sang CCCD gắn chíp mới nếu thuộc một trong các trường hợp: Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi đối với người sử dụng CCCD;

CMND hết thời hạn sử dụng là 15 năm kể từ ngày cấp (hướng dẫn bởi Mục 2 Phần II Thông tư 04/1999/TT-BCA); CMND/CCCD bị hư hỏng không sử dụng được;

Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; Xác định lại giới tính, quê quán; Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD/CMND; Bị mất thẻ CCCD/CMND;

Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Người sử dụng CMND/CCCD thuộc một trong các trường hợp trên đều sẽ phải đổi sang thẻ CCCD gắn chíp. Nếu không đổi có thể sẽ bị phạt vì lý do không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt áp dụng với các vi phạm trên là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng.

Trước đây, Khoản 1 Điều 9 Nghị định 167/2013/NĐ-CP chỉ có quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 – 200.000 đồng nếu không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi CMND.

Có thể thấy, mức phạt mới đối với hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD đã tăng gấp đôi so với thời điểm trước 2022.

2.Được miễn, giảm lệ phí cấp CCCD đến 30.6.2022

Đây là một trong những chính sách đáng chú ý tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của Bộ Tài chính.

Theo đó, kể từ ngày 1.1.2022 đến hết ngày 30.6.2022, mức thu lệ phí cấp CCCD được tính bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC.

Dưới đây là mức lệ phí cấp CCCD trong năm 2022:

Được miễn, giảm lệ phí cấp CCCD đến 30.6.2022
Được miễn, giảm lệ phí cấp CCCD đến 30.6.2022